РЕСИС
Инфо Сторија на Локал Актив ја доби наградата „Гласник на невидливите“
Сторијата „Македонските печалбари во Италија, не можат да го остварат своето право на пензија, по повеќе од две години“, објавена на непрофитниот медиум на заедницата Локал Актив, ја доби наградата „Гласник на невидливите“ што ја доделува Македонската платформа против сиромаштија (МППС). Автори на сторијата се новинарот Тони Ајтовски и граѓанскиот активист Зоран Биковски од здружението ЖЕНА од Делчево.
Повеќе
Инфо Професионален статус и работнички права на новинарите и медиумските работници
Во медиумите во Македонија работат околу 2.100 луѓе, распоредени на 3.146 работни позиции, покажа повеќемесечното истражување спроведено во текот на 2023 година. Самиот попис на работните позиции во медиумите во Македонија беше првиот чекор во истражувањето на состојбите во медиумите и во новинарството што ќе се користи за градење политики и застапување за подобрување на професионалниот статус и работничките права на новинарите и медиумските работници.
Повеќе
Инфо РЕСИС и ССНМ на работен состанок со медиумските работници во Кичево
Интересот што новинарите и медиумските работници од Кичево го покажаа во минатиот период за својата организација и интенцијата на Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници да биде присутен во сите средини во земјава резултираше со средба во Кичево на 3 април 2024 г. на која беа присутни поголем дел од луѓето ангажирани во локалните медиуми, дописниците од овој град за националните медиуми, претставници од Институтот РЕСИС и ССНМ.
Повеќе
Инфо Средба на РЕСИС и ССНМ со медиумските професионалци од Куманово
Одржливоста и важноста на локалните медиуми и транспарентноста на општинските власти беа главните теми за кои вчера, 26 март 2024 година, беше разговарано на средбата на претставници на Институтот РЕСИС и Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници со новинарите и медиумските работници од Куманово.
Повеќе
Инфо Работничките права на новинарите и медиумските работници – домашната правна рамка
Работничките права на новинарите и медиумските работници се основа за слободно, независно и професионално новинарство. За остварување на овие права потребно е познавање на правната рамка во која новинарите и медиумските работници дејствуваат како вработени во медиумскиот сектор. Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници, во соработка со Институтот РЕСИС, како дел од едно сеопфатно истражување ја објавува публикацијата со наслов: „Работничките права на новинарите и медиумските работници – правна рамка на Република Северна Македонија“, чија авторка е Маја Атанасова од Македонското здружение на млади правници.
Повеќе
Инфо Граѓаните од Вардарски регион добиваат медиум на заедницата, интернет платформа ,,Локал Актив Вардар"
Вардарскиот регион добива интернет платформа за информирање за теми и прашања од локален интерес, што се од исклучителна важност за граѓаните во овој регион. Станува збор за медиум на заедницата, кој е различен од другите видови медиуми во државата. Целта на овие медиуми е да им се даде видливост на локалните теми и глас на самите граѓани. Ваква платформа веќе цела година функционира во Источниот и Југоисточниот регион, а сега се покренува и во Вардарскиот регион.
Повеќе
Инфо Истражување на РЕСИС и ССНМ – темел за единствен стратегиски пристап кон остварување на работничките права на новинарите и медиумските работници
Ново истражување укажува на тоа дека новинарите и медиумските работници во земјава се соочуваат со голема оптовареност во работата, ниски плати, неплатена прекувремена работа и работа во празници, голем работен стрес и загриженост за своето психичко здравје.
Повеќе
Инфо Конференција: „Социо-економската сигурност – услов за професионално новинарство“
Колку новинари има во Македонија, каде се ангажирани, колку од нив се редовно вработени, а колкумина се хонорарци и дали тие ги уживаат загарантираните права предвидени со Законот за работните односи? Дали се чувствуваат слободни да членуваат и дејствуваат во свои синдикални организации, и колку активизмот во овие организации и пред сѐ, во ССНМ може да влијае врз подобрување на условите, безбедноста и професионализмот при работењето?
Повеќе
Инфо Граѓанските организации остро ја осудуваат пресудата против ИРЛ за клевета и бараат да се утврди одговорност за донесувањето на истата
Граѓанските организации, потписнички на ова барање остро реагираат на пресудата во предметот против Истражувачката репортерска лабораторија (ИРЛ) за клевета со која се загрозува слободата на здружување и слободата на изразување. Со ова се повредуваат некои од основните човекови права загарантирани со Уставот на Република Северна Македонија.
Повеќе
ПОДДРШКА НА НВО
Повеќе
ПОДДРШКА НА ИНСТИТУЦИИ
Повеќе
ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ
Повеќе
ИСТРАЖУВАЧКИ ПУБЛИКАЦИИ
Повеќе

Мисија

РЕСИС е мултидисциплинарна истражувачка организација, чија основна цел е да го унапредува теоретското и практичното знаење за проблемите на општествената промена и анализа на јавните политики.
Повеќе

Партнери на РЕСИС

РЕСИС воспоставува стратегиски врски и партнерства со невладини организации, високообразовни институции и истражувачки институти.
Повеќе

Контакт

Институт за истражување на општествениот развој РЕСИС Скопје

Орце Николов бр. 122 0/001 1000 Скопје

e-mail: office@resis.mk