РЕСИС
Инфо Средба со граѓанските организации од Вардарскиот регион
Во Младинскиот центар на Кавадарци, беше претставена инцијативата на Институтот РЕСИС за формирање на онлајн медиум на заедницата - ЛокалАктив за Вардарскиот регион.
Повеќе
Инфо ЈАВЕН ПОВИК за Експерт за трудово право
Институтот РЕСИС објавува повик за избор на експерт/група експерти кои ќе спроведат анализа на заштитата на правата од работен однос во релевантната легислативата на Република Северна Македонија.
Повеќе
Инфо Фрагментацијата на медиумскиот пејзаж создава само илузија за плуралност - потребен е нов приод со цел да се стимулираат локалните и независните медиуми
РЕСИС ја изработи новата проценка на ризиците за медиумскиот плурализам во Северна Македонија , во рамки на проектот Media Pluralism Monitor 2023 (MPM2023), координиран од Центарот за медиумски плурализам и медиумски слободи од Фиренца.
Повеќе
Инфо Медиумите на заедницата – важни структури во јакнењето на плуралистичката демократија
На 25 април Институтот РЕСИС ја одржа онлајн дебатата за растечката важност на медиумите на заедницата во поттикнувањето на граѓанскиот ангажман во локалното владеење.
Повеќе
Инфо Група граѓански организации создаваат Медиум на заедницата
Активисти од група граѓански организации од Источниот и Југоисточниот регион, на работилница во Штип, на 4ти февруари, ја почнаа својата обука за производство на медиумски содржини за Медиумот на локалната заедница.
Повеќе
Инфо Ставовите и перцепциите на новинарите за транспарентностa на судството во три земји од Западен Балкан
Студијата „Ставовите и перцепциите на новинарите за транспарентноста на судството: компаративна студија во три земји од Западен Балкан: Босна и Херцеговина, Северна Македонија и Србија“ ги претставува наодите од регионалниот истражувачки проект спроведен меѓу новинари од три земји од Западен Балкан: Босна и Херцеговина, Северна Македонија и Србија. Авторка на студијата е д-р Снежана Трпевска од Институтот за истражување на општествениот развој – РЕСИС.
Повеќе
Инфо Започна Мапирањето на комуникациските навики, знаења, потреби и интереси на ранливите групи граѓани во Источниот и Југоисточниот регион
Институтот РЕСИС го започна Мапирањето на комуникациските навики, знаења, потреби и интереси на ранливите групи граѓани во Источниот и Југоисточниот регион на РСМ. Мапирањето ги опфаќа граѓаните кои живеат со одреден степен на телесна попреченост, интелектуална попреченост или пак оштетување на видот и слухот, како ранливи категории граѓани чии комуникациски права се најзагрозени. Ова е прво Мапирање на комуникациските навики на ранливите граѓани во РСМ и ќе послужи како подлога за темелно истражување со кое ќе се проценат потребите и комуникациските навики на групите во локалната заедница.
Повеќе
Инфо Медиумската платформа на заедницата #LocalActive е важна и за ранливите групи и за сите граѓани од Југоисточниот регион
На 30-ти септември Институтот РЕСИС и Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип одржаа состанок со граѓански организации кои ги застапуваат правата на ранливите категории граѓани од Југоисточниот регион, по повод формирање на новата медиумска платформа на заедницата #LocalActive, дел од проектот LocalActiveMedia.
Повеќе
ПОДДРШКА НА НВО
Повеќе
ПОДДРШКА НА ИНСТИТУЦИИ
Повеќе
ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ
Повеќе
ИСТРАЖУВАЧКИ ПУБЛИКАЦИИ
Повеќе

Мисија

РЕСИС е мултидисциплинарна истражувачка организација, чија основна цел е да го унапредува теоретското и практичното знаење за проблемите на општествената промена и анализа на јавните политики.
Повеќе

Партнери на РЕСИС

РЕСИС воспоставува стратегиски врски и партнерства со невладини организации, високообразовни институции и истражувачки институти.
Повеќе

Контакт

Институт за истражување на општествениот развој РЕСИС Скопје

Орце Николов бр. 122 0/001 1000 Скопје

e-mail: office@resis.mk