РЕСИС
Инфо Медиумската платформа на заедницата #LocalActive е важна и за ранливите групи и за сите граѓани од Југоисточниот регион
На 30-ти септември Институтот РЕСИС и Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип одржаа состанок со граѓански организации кои ги застапуваат правата на ранливите категории граѓани од Југоисточниот регион, по повод формирање на новата медиумска платформа на заедницата #LocalActive, дел од проектот LocalActiveMedia.
Повеќе
Инфо Платформата #LocalActive поддржана од граѓанските организации од Источниот регион
На 15-ти Септември Институтот РЕСИС и Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип одржаа состанок со граѓанските организации од Источниот регион, дел од Мрежата од совети на публики, по повод формирање на новата медиумска платформа на заедницата #LocalActive, дел од проектот LocalActiveMedia.
Повеќе
Инфо РЕСИС и ФРЛЗ – Штип започнаа со првата фаза за основање на платформата #LocalActive
Институтот РЕСИС заедно со Фондацијата за развој на локалната заедница - Штип ја продолжуваат соработката остварена во рамки на формирањето на Мрежата од совети на публики (МСП) со новиот проект за креирање на платформата #LocalActive, дел од проектот LocalActiveMedia.
Повеќе
Инфо Реформскиот замор, клиентелистичките притисоци и нарушувањата во дигиталниот домен - главни ризици за медиумскиот плурализам во Северна Македонија
Објавена е нова проценка на ризиците за медиумскиот плурализам во Северна Македонија, што РЕСИС ја спроведе во рамки на проектот Media Pluralism Monitor 2022 (MPM2022), координиран од Центарот за медиумски плурализам и медиумски слободи од Фиренца. Проценката која се однесува на 2021 година го заклучува следното: реформскиот замор, клиентелистичките притисоци од политичкиот домен кон медиумите (и обратно) и внатрешните партиско-политички конфронтации, заедно со структурните притисоци кои не се ексклузивни само за земјава - како што се дезинформациите и мисинформациите во јавната сфера, засилени од здравствените предизвици поврзани со КОВИД 19, сето ова влијаеше врз оценката дека на медиумскиот систем во оваа земја му треба нов поттик за конструктивни промени.
Повеќе
Инфо Во спортските ТВ програми доминира машкиот спорт и мажите како соговорници, а во спортските редакции има малку новинарки
Институтот РЕСИС за потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АВМУ) ја изработи Анализата „Родот во медиумите 2021: Родовите прашања и начинот на претставување на жените и мажите во спортската програма на националните терестријални телевизии“. Ова е прва анализа која дава квантитативен и квалитативен увид во тоа колку и на кој начин известуваат националните телевизии за спортистките и спортовите во женска конкуренција, наспроти спортистите и спортовите во машка конкуренција.
Повеќе

ПОДДРШКА

НВО Повеќе
ИНСТИТУЦИИ Повеќе

ИСТРАЖУВАЊА

ПРОЕКТИ Повеќе
ПУБЛИКАЦИИ Повеќе

Мисија

РЕСИС е мултидисциплинарна истражувачка организација, чија основна цел е да го унапредува теоретското и практичното знаење за проблемите на општествената промена и анализа на јавните политики.
Повеќе

Партнери на РЕСИС

РЕСИС воспоставува стратегиски врски и партнерства со невладини организации, високообразовни институции и истражувачки институти.
Повеќе

Контакт

Институт за истражување на општествениот развој РЕСИС Скопје

Орце Николов бр. 122 0/001 1000 Скопје

e-mail: office@resis.mk