LocalActiveMedia
ИНСТИТУТ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ РАЗВОЈ

Институтот РЕСИС од Скопје го реализира проектот Поттикнување на граѓанскиот ангажман во локалното владеење – Локални Активни Медиуми, чија главна цел е да го подобри пристапот до јавната сфера на ранливите групи граѓани од Источниот и Југоисточниот регион, преку развивање на комуникациските вештини и способности на граѓанските организации кои работат со ранливи групи и преку создавање на онлајн медиумската платформа #LocalActive од која ќе се информираат и во која ќе партиципираат со свои содржини ранливите групи од двата региона. Проектот е поддржан од непрофитната фондација National Endowment for Democracy (NED) .

Вести и активности

Вести и активности
Инфо Работилница за продукција на аналитички приказни ЛокалАктив
Активистите од 14 граѓански организации, членки на онлајн медиумот на заедницата Локал Актив, поминаа еднодневна обука за генерирање нови локални теми и пишување аналитички приказни што потоа ќе се објават на нивната заедничка онлајн платформа.
Прочитај
Вести и активности
Инфо Јавна дебата за улогата на медиумите на заедницата во поттикнувањето на плуралистичката демократија
На онлајн дебатата која се одржа во рамки на Деновите на медиумската писменост, граѓанските организации кои работат на локално ниво дебатираа за факторите кои го попречуваат вклучувањето во јавната сфера на граѓаните со различни облици на попреченост. Поттик за дебатата беа наодите од најновото истражување што го спроведоа самите граѓански организации од Источниот и Југоисточниот регион, во соработка со Институтот РЕСИС.
Прочитај
Вести и активности
Инфо Прв состанок на уредништвото на медиумот на заедницата ЛокалАктив
На 5 октомври Институтот РЕСИС заедно со активисти од граѓанските организации од Источниот и Југоисточниот регион и професионални новинари, го одржа првиот состанок на уредништвото на онлајн медиумот на заедницата – ЛокалАктив.
Прочитај
Вести и активности
Инфо Средба со граѓанските организации од Вардарскиот регион
Во Младинскиот центар на Кавадарци, беше претставена инцијативата на Институтот РЕСИС за формирање на онлајн медиум на заедницата - ЛокалАктив за Вардарскиот регион.
Прочитај
Вести и активности
Инфо Медиумите на заедницата – важни структури во јакнењето на плуралистичката демократија
На 25 април Институтот РЕСИС ја одржа онлајн дебатата за растечката важност на медиумите на заедницата во поттикнувањето на граѓанскиот ангажман во локалното владеење.
Прочитај
Вести и активности
Инфо Група граѓански организации создаваат Медиум на заедницата
Активисти од група граѓански организации од Источниот и Југоисточниот регион, на работилница во Штип, на 4ти февруари, ја почнаа својата обука за производство на медиумски содржини за Медиумот на локалната заедница.
Повеќе
Вести и активности
Инфо Започна Мапирањето на комуникациските навики, знаења, потреби и интереси на ранливите групи граѓани во Источниот и Југоисточниот регион
Институтот РЕСИС го започна Мапирањето на комуникациските навики, знаења, потреби и интереси на ранливите групи граѓани во Источниот и Југоисточниот регион на РСМ. Мапирањето ги опфаќа граѓаните кои живеат со одреден степен на телесна попреченост, интелектуална попреченост или пак оштетување на видот и слухот, како ранливи категории граѓани чии комуникациски права се најзагрозени. Ова е прво Мапирање на комуникациските навики на ранливите граѓани во РСМ и ќе послужи како подлога за темелно истражување со кое ќе се проценат потребите и комуникациските навики на групите во локалната заедница.
Повеќе
Вести и активности
Инфо Медиумската платформа на заедницата #LocalActive е важна и за ранливите групи и за сите граѓани од Југоисточниот регион
На 30-ти септември Институтот РЕСИС и Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип одржаа состанок со граѓански организации кои ги застапуваат правата на ранливите категории граѓани од Југоисточниот регион, по повод формирање на новата медиумска платформа на заедницата #LocalActive, дел од проектот LocalActiveMedia.
Прочитај
Вести и активности
Инфо Платформата #LocalActive поддржана од граѓанските организации од Источниот регион
На 15-ти Септември Институтот РЕСИС и Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип одржаа состанок со граѓанските организации од Источниот регион, дел од Мрежата од совети на публики, по повод формирање на новата медиумска платформа на заедницата #LocalActive, дел од проектот LocalActiveMedia.
Повеќе
Вести и активности
Инфо РЕСИС и ФРЛЗ – Штип започнаа со првата фаза за основање на платформата #LocalActive
Институтот РЕСИС заедно со Фондацијата за развој на локалната заедница - Штип ја продолжуваат соработката остварена во рамки на формирањето на Мрежата од совети на публики (МСП) со новиот проект за креирање на платформата #LocalActive, дел од проектот LocalActiveMedia.
Прочитај
ПОДДРШКА НА НВО
Повеќе
ПОДДРШКА НА ИНСТИТУЦИИ
Повеќе
ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ
Повеќе
ИСТРАЖУВАЧКИ ПУБЛИКАЦИИ
Повеќе