ВЕСТИ И НАСТАНИ
ИНСТИТУТ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ РАЗВОЈ

Во Младинскиот центар на Кавадарци, беше претставена инцијативата на Институтот РЕСИС за формирање на онлајн медиум на заедницата - ЛокалАктив за Вардарскиот регион.

rabotilnica1

Околу 13 граѓански организации од овој регион беа запознаени со карактеристиките на медиумите на заедницата и нивната важност за медиумскиот плурализам и за демократските процеси на локално ниво. Ова ќе биде медиум што ќе им припаѓа на граѓаните и на граѓанските организации и што ќе известува за локални теми што е од важност за подобрување на животот на граѓаните. Активистите на граѓанските организации ќе учествуваат во создавањето на содржините заедно со професионални новинари, а потоа врз основа на објавените приказни ќе работат на решавање на проблемите за кои пишувале. Од друга страна, за општинските власти Локал Актив ќе придонесе за поефикасно идентификување и задоволување на потребите на граѓаните.

rabotilnica3

Локал Актив е иницијатива што се реализира како дел на проектот „Поттикнување на граѓанскиот ангажман во локалното владеење“, финансиски поддржан од Националната фондација за демократија (National Endowment for Democracy).

rabotilnica2

rabotilnica4

ПОДДРШКА НА НВО
Повеќе
ПОДДРШКА НА ИНСТИТУЦИИ
Повеќе
ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ
Повеќе
ИСТРАЖУВАЧКИ ПУБЛИКАЦИИ
Повеќе