ЗА НАС
ИНСТИТУТ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ РАЗВОЈ

ЗА РЕСИС

РЕСИС е основан во 2017 година како резултат на растечката потреба од компетентни општествени истражувања.

ЦЕЛИ

Цел на РЕСИС е унапредување на теоретското и практично знаење за проблемите на општествената промена.

НАШАТА РАБОТА

Нашата работа е насочена кон унапредување на квалитетот на истражувањата во различни општествени области.

ИНСТИТУТОТ СЕ ФОКУСИРА НА

Развивање нови знаења
за процесите преку кои организациите и поединците се мобилизираат со цел да направат промена
Поттикнување иницијативи
преку кои граѓаните ќе влијаат врз организацијата на државата и општеството и ќе ја зголемат ефикасноста на институциите
Промовирање на клучната улога на медиумите
во демократијата, доброто владеење и општествениот развој
Развивање иновативни методологии
за истражување на општествените промени
Промовирање највисоки стандарди
во истажувачката пракса во социологијата и другите општествени науки
Развивање протоколи
на мониторинг и евалуација на ефектите од јавните политики

Нашиот тим:

ПОДДРШКА НА НВО
Повеќе
ПОДДРШКА НА ИНСТИТУЦИИ
Повеќе
ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ
Повеќе
ИСТРАЖУВАЧКИ ПУБЛИКАЦИИ
Повеќе