ВЕСТИ И НАСТАНИ
ИНСТИТУТ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ РАЗВОЈ

Во рамките на Деновите на медиумска писменост за децата и младите 2021, на 30 ноември, беше одржана презентацијата на акциското истражување: „Ранливите групи во јавната сфера“, во организација на Институтот за истражување на општествениот развој – РЕСИС. Дополнително, во рамки на настанот беше претставен Прирачникот за медиумска писменост за родители.

Debata jpg

Во рамки на дискусијата потоа, граѓанските организации кои работат со различни ранливи групи, се осврнаа на своите искуства и гледишта поврзани со заштитата на децата и развивањето на нивната свест за критичко восприемање на содржините што ги среќаваат онлајн.

Како родителите и наставниците да се справат со влијанието на медиумите врз децата и младите? На што треба да им обрнат внимание уште во најрана возраст? Погледнете го видеото и дознајте повеќе.

 

ПОДДРШКА НА НВО
Повеќе
ПОДДРШКА НА ИНСТИТУЦИИ
Повеќе
ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ
Повеќе
ИСТРАЖУВАЧКИ ПУБЛИКАЦИИ
Повеќе