CIVICA
ИНСТИТУТ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ РАЗВОЈ
Инфо Три истражувања на РЕСИС, презентирани на Денот на Граѓанските Организации
Трите студии кои институтот РЕСИС ги презентираше на овогодинешното издание на Денот на граѓанските организации, имаат втемелувачко значење за развојот на медиумските истражувања во РСМ.
Повеќе
Инфо РЕСИС ја заврши првата фаза од јакнењето на Мрежа од совети на публики
Во рамките на Цивика Мобилитас - институционалниот грант овозможен од програмата на Швајцарската влада, Институтот РЕСИС подготви Проценка на векторите на комуникација меѓу граѓанските организации кои се занимаваат со застапување на ранливите заедници, институциите со ингеренции во медиумската сфера и саморегулаторните медиумски тела.
Повеќе
Инфо РЕСИС ги зајакнува комуникациските капацитети на две национални институции
Институтот за истражување на општествениот развој РЕСИС на „Денот на граѓанските организации“ ги претстави истражувачките проекти и активностите за зајакнување на комуникациските капацитети на Собранието на Северна Македонија и на Државниот завод за ревизија, спроведени под закрила на Фондацијата за демократија Вестминстер.
Повеќе

Области кои РЕСИС ги развива со CIVICA Mobilitas:

Граѓанство и партиципација

Ова поле става нагласок на начините на кои граѓаните ја обликуваат општествената организација. Во ова истражувачко поле организацијата развива нови можности за вклученост на граѓаните, решавањето на општествените и политичките проблеми
Повеќе

Општествена правда и еднаквост

Фокусот на ова поле се ранливите општествени групи. Организацијата преку него ги истражува социо-политичките причини за маргинализација и развива идеи за воспоставување на праведно општество.
Повеќе

Медиуми и добро владеење

Во ова поле, организацијата ја истражува улогата на медиумите во доброто владеење. Низ него, развиваме решенија што треба да ги трансформираат медиумите во демократизирачки и развојни структури.
Повеќе

ИСТРАЖУВАЊА

ПРОЕКТИ Повеќе
ПУБЛИКАЦИИ Повеќе

ПОДДРШКА

НВО Повеќе
ИНСТИТУЦИИ Повеќе