Партнери на РЕСИС

Партнери на РЕСИС

РЕСИС воспоставува стратегиски врски и партнерства со невладини организации, високообразовни институции и истражувачки институти.

  • Вестминстер
  • Коалиција Маргини
  • ЗНМ
  • Мрежа за медиумска писменост
  • Мрежа против говор на омраза
  • ИПСОС