RESIS

ВЕСТИ И НАСТАНИ

Инфо Наодите од Студијата за плурализмот на медиумската сопственост презентирани пред регулаторното тело, радиодифузерите и невладините организации
Наодите од Студијата на Институтот РЕСИС „Плурализам во медиумската сопственост во новото медиумско опкружување “ беа презентирани на онлајн работилница на која учествуваа претставници на регулаторното тело, радиодифузерите, операторите на јавни комуникациски мрежи и невладините организации од медиумската сфера.
Повеќе
Инфо Три истражувања на РЕСИС, презентирани на Денот на Граѓанските Организации
Трите студии кои институтот РЕСИС ги презентираше на овогодинешното издание на Денот на граѓанските организации, имаат втемелувачко значење за развојот на медиумските истражувања во РСМ.
Повеќе
Инфо И публиката и огласувачите сé повеќе се онлајн – укажува студија на РЕСИС
Навиките на користење на медиумите во денешното дигитализирано опкружување се повеќе се одразува и врз пазарот на огласување. Приходите од огласување на традиционалните медиуми се во постојан пад, додека пак приходите од онлајн огласување се во постојан и забрзан раст.
Повеќе
Инфо ТВ Програмите за деца не се родово сензитивни – сугерира истражување на РЕСИС
Еден од наодите на нова студија која ги анализира родовите аспекти на детските емисии во програмите на националните телевизии, открива дека во играната програма од домашна продукција и на Јавниот сервис и на приватните национални телевизии има доминација на општествени вредности карактеристични за патријархалните општества.
Повеќе

Компаративната анализа што ја изработи РЕСИС ја разгледува регулативата за политичкото огласување во медиумите за време на изборни кампањи или референдуми во неколку европски земји и во Македонија.

Потребата од оваа анализа произлезе од низа дилеми и прашања кои се наметнаа во Македонија во текот на последниве десетина години, кога политичкото паралелно со државното огласување, масовно се користеа како механизам за „купување“ на сервилноста на медумските сопственици. Таквата практика темелно ја измести позицијата на медиумите и новинарството во македонското општество, така што тие наместо да им служат на граѓаните и на јавниот интерес, во најголема мера им служеа на центрите на економска и политичка моќ.

Анализата ги презентира најдобрите европски стандарди и правните системи на развиените демократии во Европа кои не дозволуваат политичко огласување во радиодифузните медиуми. Таа треба да поттикне јавна расправа за аргументите кои ги користат развиените демократии и Европскиот суд за човекови права при оценката на негативното влијание што политичкото огласување може да го има врз јавната сфера, новинарството и,  генерално, врз слободата на изразувањето. Анализата препорачува државното огласување да се укине, а да се преиспита потребата и условите под кои може да се објавува платена политичка содржина во медиумите.

РЕСИС ја изработи оваа анализа во соработка и за потребите на Здружението на новинарите на Македонија, со финансиска поддршка на Фондацијата Конрад Аденауер и Европската Унија во рамките на проектот „Регионална платформа на Западен Балкан за застапување на слободата на медиумите и заштита на новинарите“.

ПОДДРШКА

НВО Повеќе
ИНСТИТУЦИИ Повеќе

ИСТРАЖУВАЊА

ПРОЕКТИ Повеќе
ПУБЛИКАЦИИ Повеќе

Мисија

РЕСИС е мултидисциплинарна истражувачка организација, чија основна цел е да го унапредува теоретското и практичното знаење за проблемите на општествената промена и анализа на јавните политики.
Повеќе

Партнери на РЕСИС

РЕСИС воспоставува стратегиски врски и партнерства со невладини организации, високообразовни институции и истражувачки институти.
Повеќе

Контакт

Институт за истражување на општествениот развој РЕСИС Скопје

Христо Смирненски бр. 25 - 33 1000 Скопје

e-mail: office@resis.mk