Објавен монитор на медиумскиот плурализам

Експертите на РЕСИС изработија прва проценка на состојбата со плурализамот во медиумската сфера на Македонија, врз основа на методологијата на Центарот за медиумски плурализам од Фиренца.

Партиципативен модел на јавен сервис

Јавниот радиодифузен сервис во Македонија може да се трансформира само доколку фокусот се стави на четирите основни вредности: граѓанството, универзалноста, квалитетот и довербата.

Трпевска: Скица за нова медиумска политика

Предложените измени на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, најавени како дел од Владиниот план 3-6-9, се парцијални и адресираат само мал дел од проблемите медиумската сфера.

Истражувања

Областа Граѓанство и Партиципација става нагласок на новите начини...

Областа Инклузивно и кохезивно општество се фокусира врз истражување...

Областа Општествена правда и еднаквост во фокусот ги става посиромашните и маргинализираните граѓани, истражувајќи ги условите во кои може да се изгради општество...